Địa điểm phục vụ

Không gian quán Cà phê Muối SaltCoffee

hinh quan ca phe saltcoffee
hinh quan ca phe saltcoffee toi
bang hieu quan ca phe muoi 42 ngo thoi nhiem
hinh quan ca phe muoi 2
ca phe muoi buoi toi
khong gian quan
quan pha che ca phe muoi
khong gian quan ca phe muoi 1
cau chuyen ca phe muoi

Khu vực tầng 1

tang 1 quan ca phe muoi2
tang 1 quan ca phe muoi
tang 1 quan ca phe muoi4

Khu vực tầng 2

tang 2 quan ca phe muoi
tang 2 quan ca phe muoi2
tang 2 quan ca phe muoi3

Khu vực sân thượng

hinh quan ca phe muoi 23
hinh quan ca phe muoi 21
hinh quan ca phe muoi 22